Billeder

Du finder billederne af huset, ved at benytte menuen Billeder i toppen af siden.

Eshøjhuset

Eshøjhuset blet opført i årene 1993 - 95

Interriør fra huset. Klik på billedet for forstørrelse

Eshøjhusets historie

I årene 1993-95 opførtes Jyllands hidtil eneste kopi af et hus fra bronzealderen.

Opførelsen

Huset er lavet fagligt korrekt og blev bl.a. opført af unge mennesker fra en international arbejdslejr og en gruppe af unge langtidsledige.

Senere er huset blevet vedligeholdt af en gruppe frivillige fra lokalbefolkningen. Se billederne fra opførelsen af huset i billedgalleriet.

Teknisk set

Eshøjhuset er lavet efter en almindelig øst-vestvendt grundplan fra broncealderen. Det store tag af tagrør bæres af svært egetømmer i en 3-skibet form. 2 kraftige stolperækker på langs og mindre tømmer i siderne. Jordfæstet tømmer er svedet, så det holder længe.

Væggene rummer flettede pilegrene til at holde på vægmaterialet, der laves af ler, sand, strå og ikke mindst komøg. Et stadigt arbejde består i at stryge væggene med en vælling af ler og komøg, så alle revner lukkes.

Inde lugter der godt og stærkt af ildstedernes røg, der kun langsomt siver ud gennem det skorstenshulsløse tag. Vestenden har rummet ildsteder og givet plads for sovesteder og daglige gøremål mens østenden har rummet båse til bopladsens dyr.

Det lille hus

I sensommeren 2000 blev en toiletbygning i bronzealderstil og et informationssted opført af en anden arbejdslejr.

Oldtidslandskabet

Omkring Eshøj er der i de senere år genopstået et oldtidslandskab med genopførte gravhøje. I 2001 markeredes med egetømmer, hvor et stort to-skibet hus blev fundet, delvist dækket af den ene gravhøj. Østjyllands ældste - fra overgangen mellem stenalder og bronzealder.