Hjemmesiden indeholder information om Borum Eshøj og det smukke bronzealderhus, som er opført på grunden.

Denne side indeholder informationer om foreningen

Eshøjhusets Venner


Nogle af de store opgaver foreningen har arbejdet med, er byggeriet af bronzealder huset "Eshøjhuset" i 1993 - 95 og opførslen af to bronzealderspil i 1993 og 1997.


I dag er foreningens største opgaver at vedligeholde huset og lave forskellige arrangementer, der kan medvirke til, i nært samarbejde med Moesgaard Museum, at udbrede kendskabet til bronzealderen og bronzealderhøjen Borum Eshøj, som ligger få km fra Aarhus centrum.

Nyheder og begivenheder

Velkommen til hjemmesiden for foreningen

 "Eshøjhusets venner"

Torsdagsåbninger


I lighed med tidligere år holder vi Eshøjhuset åbent hver torsdag aften i skolernes sommerferie. Det er i år fra den 1. juli til den 5. august (begge inkl.), og det er fra kl. 19 - 21. Der vil være frivillige til stede, som kan fortælle om bronzealderen og huset mv.


Hold dig orienteret her på hjemmesiden om evt. aflysninger.


Vi ønsker alle en god sommer!
Tidligere aflysninger


Det sidste arrangement i år blev vores tradition med at "hjælpe" solen med at finde tilbage til os. Det blev som traditionen byder den 21. dec. Desværre hindrede forsamlingsforbuddet os i at mødes mere end 10.


Gennem flere år har der været afholdt  vikingedage ved Eshøj i eftersommeren. Desværre har Covid-19 også forhindret dette arrangement, så der ikke holdes vikingedage i år.


På grund af corona-situationen måtte vi desværre nødsaget til at aflyse vores ellers længe planlagte og stort anlagte bronzealderdag 20.06.20 på Borum Eshøj!

Vi planlægger nu med at kampen mod coronaen er vundet til den 19.06.2021, så vi kan afholde dagen med et års forsinkelse.


Valborgaften den 30. april var aflyst!

Træffet til pinsesolens dans over Borum Eshøj og Eshøjhuset blev aflyst, da vi jo ikke måtte forsamles mere end højst 10 personer.


Sker der flere aflysninger/flytninger vil det blive oplyst her og i nyhedsbreve direkte til foreningens medlemmer.

Hjemmesiden er under renovation / genopbygning. Der kan derfor forekomme oplysninger, som ikke er opdaterede.

Borum Eshøj Huset

Vær opmærksom på, at der kan gå lidt tid afhængig af hastigheden på din internetforbindelse.

Corona-aflysninger

Se under nyheder!


 Nyheder

Tilbagevendende begivenheder

Hvert år afholder vi


30. april: Vallborgaften

21. dec.: Vintersolhverv -

               Solen  sparkes videre

Om hjemmesiden