Borum Eshøj Huset

Om hjemmesiden

Hjemmesiden indeholder information om Borum Eshøj og det smukke bronzealderhus, som er blevet opført på grunden.

Vær opmærksom på, at der kan gå lidt tid afhængig af hastigheden på din internetforbindelse.

Hjemmesiden er under renovation. Der kan derfor forekomme oplysninger, som ikke er opdaterede.

Generalforsamling

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 24. februar 2017 kl. 19:00. Generalforsamlingen finder sted på

Sabro-Korsvejskolen.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastlæggelse af det kommende års medlemskontingent
  6. Valg
  7. Eventuelt

 

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest den 3. februar til flemming.thisted@skolekom.dk

Velkommen til hjemmesiden for foreningen

"Eshøjhusets venner"

!

Efterlysning blandt medlemmerne

Vi vil gerne spare penge til porto, derfor efterlyser vi e-mail adresser på en del medlemmer. Vi sender i uge 5 en mail til de medlemmer, hvis e-mailadresse vi har. Modtager du ikke denne mail, vil vi bede dig sende os navn og e-mailadresse, så du fremover kan modtage mails fra foreningen. Send oplysningerne til medlemsadm@borumeshoj.dk

Tak for hjælpen

 

Denne side er under redigering!

 

Foreningen Eshøjspillet

Foreningen Eshøjspillet blev stiftet i 1991 i forbindelse med Eshøjs bronzealderspil nr. 1, og har siden i tæt samarbejde med Moesgård Museum arbejdet på at promovere bronzealderen i almindelighed og Borum Eshøj i særdeleshed.

Foreningen blev i 2014 lagt sammen med "Eshøjhusets venner"

Eshøjhuset

Nogle af de store opgaver foreningen har arbejdet med, er byggeriet af bronzealder huset "Eshøjhuset" i 1993 - 95 og opførslen af to bronzealderspil i 1993 og 1997.

Kontakt en fra husets bestyrelse, hvis du har ønske om at udnytte husets rammer.

(Se "Kontakt & Info").